Hamburgda yoğun yağan karların temizlenmesinde noksanlık Haberleri