Yeneroğlu: Hükümet 6,5 milyon gurbetçiyi ‘Otomatik Bilgi Paylaşımı’ ile ateşe atıyor!

Deva Partisi Hukuk Ve Adalet Politikaları Başkanı Mustafa Yeneroğlu, TBMM’de gurbetçilerimizi yakından ilgilendiren Otomatik Bilgi Paylaşımı Hakkında Basın Toplantısı düzenledi. 

TÜRKİYE 04.06.2021, 17:44 04.06.2021, 18:02
Yeneroğlu: Hükümet 6,5 milyon gurbetçiyi ‘Otomatik Bilgi Paylaşımı’ ile ateşe atıyor!

TBMM’DE bugün düzenlediği basın toplantısında hükümeti eleştiren Deva Partisi Hukuk Ve Adalet Politikaları Başkanı Mustafa Yeneroğlu, hükümeti Türkiye Cumhuriyetini 200 milyar Türk Lirasından fazla zarara uğratmakla ve yurtdışında yaşayan 6,5 milyar gurbetçiyi şeffaf bir şekilde bilgilendirmemek ve suç işlemiş duruma düşürerek kendi kaderine bırakmakla, sahipsiz bırakmakla suçladı. 

“Otomatik bilgi paylaşımı ile milyonlarca insan ateşe atılmakta Türkiye milyarlarca Avro zarara uğratılmaktadır. Derhal önlem alınmalıdır.” başlığıyla sunduğu basın bülteninde Mustafa Yeneroğlu,

“‘Otomatik Bilgi Paylaşımı’ sözleşmesi yurt dışına para çıkartan büyük sermaye sahiplerini değil, yurt dışındaki işçileri ve emekçileri vuracaktır. 

Kamuoyunda ‘Otomatik Bilgi Paylaşımı’ olarak bilinen Vergi Konularında Karşılıklı İdari Yardımlaşma Sözleşmesi 1 Haziran tarihinde yayınlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile 3.2.2020 tarihinden itibaren yürürlüğe konulmuştur.

Cumhurbaşkanı kararına göre otomatik bilgi paylaşımına konu olacak verilerin ait olduğu vergi dönemi ise 1.1.2019 tarihinde başlayan vergi dönemine kadar geri çekilebilecektir. 

Yani 2021 sonu paylaşıma başlanırsa paylaşılan bilgiler 2019 yılını ihtiva edebilecektir. 

Bunun yanında vatandaşlarımızın yoğun olarak yaşadıkları ülkelerle otomatik bilgi paylaşımı henüz bu kararla başlatılmamıştır ancak önümüzdeki aylarda başlatılabileceği işareti verilmiştir. 

Otomatik Bilgi Paylaşımı veya tercümesine göre ‘değişimi’nin özüne gelince; Sözleşmeye taraf devletler vergi kaçakçılığını ve vergi kayıplarını önlemek üzere otomatik olarak finansal verileri, yani özellikle banka hesap bilgileri ve diğer finansal varlıklarla ilgili bilgileri birbirleriyle paylaşacaklardır.

Otomatik Bilgi Paylaşımı aslında vergiden kaçınmak isteyen büyük para sahiplerini takip için geliştirilmiş bir sistemdir. Bu açıdan, yüzden fazla ülkenin imza attığı bu sözleşmeye itiraz etmiyoruz, bu sözleşme uluslararası bir zorunluluk olmuştur; itirazımız bu sözleşmenin hükümet tarafından adeta kendi vatandaşını kasıtlı olarak mağdur etmeyi amaçlamış ve sağlıklı bilgilendirmeden kaçınan saydam devlet sorumluluğuna aykırı olarak uygulanmasına. 

Yani bu sözleşmenin Türkiye Hükümeti’nin uygulama tarzı ile yurt dışına para çıkartan büyük sermaye sahiplerini değil, yurt dışındaki işçileri ve emekçileri vuracaktır. Buradan yurt dışına para çıkartanlar da tamamıyla iktidarın keyfine teslim edilmiş olacaktır.  

İktidar böylece istediğinin ensesine çökecek istediğini de göz ardı edecektir.
6,5 milyon vatandaşımız bu sözleşmenin doğrudan muhatabı ve maalesef yanlış uygulamanın mağduru olacaklar.

Belirttiğim gibi bu anlaşma Türk diasporasını yakinen ilgilendirmektedir. Yurt dışında yerleşik 6,5 milyon vatandaşımız bu sözleşmenin doğrudan muhatabı ve maalesef yanlış uygulamanın mağduru olacaklar. Sadece onlar değil, Türkiye de hükümetin ciddiyetsizliği sebebiyle bu sözleşmenin uygulamasından zararlı çıkmaktadır çünkü vatandaşlarımız Türkiye’deki hesaplarından paralarını çekmekte veya hesaplarını tamamıyla kapatmaktadırlar. 

Maalesef resmi bilgiler yok ancak yaptığımız görüşmelerde öğrendiğimiz kadarıyla yurt dışında yerleşik olanların Türkiye’de banka hesaplarındaki birikimi 20 Milyar Avro ile 50 Milyar Avro arasındadır. Yani en az 200 Milyar Türk Lirasından ve kuvvetle muhtemel çok daha fazla bir miktardan bahsediyoruz.  

Hükümet yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızı adeta suç işlemiş pozisyona sokmaktadır. 

Hükümet OBP konusuna yaklaşımı ile Türkiye’yi milyarlarca Avro zarara uğratmakta, yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızı da adeta suç işlemiş pozisyona sokmaktadır. 

Ben 4 yıldır Maliye Bakanları ve Cumhurbaşkanı’na defaatle bu sorunu ilettim, çözüm önerilerimi paylaştım fakat maalesef bir sonuç alamadım. 

En son taleplerimiz üzerine Gelir İdaresi Başkanlığı 25 Ağustos 2020 tarihinde bir bilgilendirme yayınlamış ama sadece o teknik bilgilendirme ile yetinilmiştir. 

Hükümet sorumsuz ve ciddiyetsiz davranarak vatandaşlarımızı kendi kaderlerine terk etmektedir.

Oysa yıllardır ısrarla talep etmemize rağmen yurt dışında yaşayan vatandaşlarımıza kapsamlı bilgilendirme yapılmamış, hiç kimse sürece hazırlanmamıştır. 

Hükümet sorumsuz ve ciddiyetsiz davranarak vatandaşlarımızı kendi kaderlerine terk etmektedir.

Yabancı ülkeler nezdinde vatandaşlarımız vergi suçları açısından suçlu duruma düşürülmektedir.

Ne zaman başlayacağı ve hangi vergi dönemlerine ait verilerin paylaşılacağı kamuoyuna ilan edilmemiştir. 

Vergi verilerinin otomatik paylaşılacağı yeni sisteme titiz bir hazırlık yapılması gerekirdi.

İlgili tüm vatandaşlarımıza mektup gönderilerek, sivil toplumun bir araya geldiği mekanlarda ilanlar asılarak ve kamu spotları yayınlanarak gerekli bilgilendirmeler yapılmalıydı! Bugün de yapılmalı ve OBP takvimi buna uyarlanmalıdır.  

Bu kişiler yeni sisteme hazırlanmalı ve veriler ancak bu hazırlık ve bilgilendirme sürecinden sonra paylaşılmalıdır.

Almanya, Hollanda, Belçika, Avusturya ve Fransa ülkeleriyle ikili otomatik bilgi paylaşımı henüz başlamamıştır.

Ne zaman başlayacağı ve hangi vergi dönemlerine ait verilerin paylaşılacağı kamuoyuna ilan edilmemiştir. 

Yurtdışında ikamet eden ve Türkiye’de malvarlığı bulunan kişilerin vergi mükellefiyeti gibi oldukça teknik bir konuda uluslararası bir anlaşmayı veya Resmî Gazete’yi yakından takip etmeleri beklenemez.

Otomatik bilgi paylaşımına konu verilerin 2019 itibarıyla başlatılması hâlinde yurtdışında ikamet eden kişiler ağır mağduriyetler yaşayacaklardır. 

Örneğin; yaşadıkları ülkede vergi mükellefi olan ancak Türkiye’de elde ettikleri gelirleri beyan etmeyen kişilere faiziyle birlikte yabancı ülkede vergi cezaları kesilebilir. 

Yurtdışında yaşayan kişi Türkiye’deki birikimi nedeniyle yabancı ülkede tâbi olduğu vergi diliminden üst dilime yükseltilerek daha fazla vergi ödemek zorunda kalabilir. 

Tüm bunların yanı sıra yurtdışında yaşayan kişiler, yabancı ülkede vergi usulsüzlüğü, vergi kaçakçılığı, dolandırıcılık gibi suçlar nedeniyle cezai kovuşturmaya tâbi tutulabilir ve ağır mâli geri ödeme yükleriyle karşılaşabilirler.

Yurtdışında ikamet eden ve Türkiye’de malvarlığı bulunan kişilerin vergi mükellefiyeti gibi oldukça teknik bir konuda uluslararası bir anlaşmayı veya Resmî Gazete’yi yakından takip etmeleri beklenemez.
Konuya ayrıntılı bir şekilde hâkim olmaları beklenemez. 

İlgili kişiler açısından hukuki güvenlik ve hukuki öngörülebilirlik ilkelerini hayata geçirmek hükümetin görevidir.

Fakat maalesef hükümet yabancı ülkelerde otomatik bilgi paylaşımı konusunda başını kuma gömmektedir.

Otomatik bilgi paylaşımına konu olacak verilerin 2 yıl önceki veriler olabilmesi bir akıl tutulmasıdır.

Otomatik bilgi paylaşımının başlatıldığı ülkeleri sorduk…

Almanya, Hollanda, Belçika, Fransa ve Avusturya ile otomatik bilgi paylaşımının ne zaman başlatılacağını sorduk…

Otomatik bilgi paylaşımının başlatılmasından en az 2 yıl önce yurtdışında ikamet edenlere gerekli ve yeterli bilgilendirme yapılması çağrısında bulunduk…

Otomatik bilgi paylaşımından olumsuz etkilenecek kişilere uzman desteği verilmesi çağrısında bulunduk…

Yurtdışında en zor işleri yaparak, alın teri dökerek ve ömürlerini tüketerek para kazanan insanlarımıza gerekli bilgilendirmeyi yapmak hükümetin boynunun borcudur. 

Yurtdışında en zor işleri yaparak, alın teri dökerek ve ömürlerini tüketerek para kazanan insanlarımıza gerekli bilgilendirmeyi yapmak hükümetin boynunun borcudur.

Yılların emeğiyle biriktirilen tasarrufların hukuk çerçevesinde korunabilmesi için vatandaşlarımıza haklarının öğretilmesi gerekmektedir.  
Bu çok önemli bir konudur… 
Asla oluruna bırakılmamalıdır.

Buradan tekrar Hazine ve Maliye Bakanlığı’na çağrıda bulunuyorum!

Ülkeler arasında vergi konularına ilişkin verilerin otomatik olarak paylaşılacağı yeni sisteme hazırlık yapılmalıdır. 
Otomatik bilgi paylaşımının nasıl ve ne zaman yapılacağı, hangi tarih itibarıyla başlatılacağı gibi kritik konularda yurtdışında ikamet eden ve Türkiye’de banka hesapları olan kişiler ayrıntılı olarak bilgilendirilmelidir.
Ülkeler arasında vergi konularına ilişkin verilerin otomatik olarak paylaşılacağı yeni sisteme hazırlık yapılmalıdır. Anlaşılabilir seviyedeki içerikler yazılı, sesli ve görsel yayınlarla ilgili kişilere ulaştırılmalıdır. 
İlgililerin vergi mükellefiyetlerine ilişkin hak ve yükümlülüklerini açık olarak öğrenebilmelerine imkân sağlanmalıdır. 

Cumhurbaşkanı kararında paylaşılacak verilerin 1.1.2019 tarihinden itibaren başlayan vergilendirme dönemlerine kadar geri çekilebileceği öngörülmüştür. Bu çok hatalı bir karardır. İkili bazda yapılacak bilgi paylaşımlarına konu olacak verilerin dönemi bilgilendirme sonrası bir dönem olmalıdır. 
Yalnızca bilgilendirme sonrasında başlayan vergi dönemindeki veriler paylaşıma konu olabilmeli önceki vergi döneminin verileri yabancı ülkeyle paylaşılmamalıdır. 
Hepinizi saygıyla ve sevgiyle selamlıyorum,
İyi günler iyi çalışmalar diliyorum. “ ifadelerine yer verdi. 

Geçtiğimiz günlerde Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer de Türkiye’deki birikimlerinin bilgilerinin yaşadıkları ülkelerin yönetimleriyle otomatik paylaşımını öngören uluslararası anlaşmanın uygulamasındaki belirsizliklerin sürmesine tepkilerini, konuyu TBMM gündemine taşıyarak dile getirmiş, otomatik bilgi paylaşımı konusunda TBMM’ye sorular yöneltmişti. 
Alt Komisyon Başkanı Zafer Sarıkaya ise Utku Çakırözer’in sorularını “Otomatik bilgi paylaşımıyla ilgili olarak sizlerin de ifade ettiği gibi 2020 yılında 2019 yılına ait herhangi bir paylaşım söz konusu olmadı. 2021 yılı için 2019 ve 2020 yılı için bir paylaşım söz konusu olacak mıdır, olmayacak mıdır ve bu paylaşım söz konusu olacaksa bu paylaşımlar hangi çerçevede olacaktır? Öyle tahmin ediyorum ki Hazine ve Maliye Bakanlığımız bu konuyla ilgili olarak da kamuoyuna bir açıklamada muhakkak bulunacaktır.”şeklinde yanıtlamıştı. 

Yorumlar (0)
23
parçalı az bulutlu
Günün Anketi Tümü
Normalleşme sürecinin başlaması için sizce erken mi?
Namaz Vakti 24 Haziran 2021
İmsak 03:28
Güneş 05:13
Öğle 12:46
İkindi 16:37
Akşam 20:09
Yatsı 21:47
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Beşiktaş 40 84
2. Galatasaray 40 84
3. Fenerbahçe 40 82
4. Trabzonspor 40 71
5. Sivasspor 40 65
6. Hatayspor 40 61
7. Alanyaspor 40 60
8. Karagümrük 40 60
9. Gaziantep FK 40 58
10. Göztepe 40 51
11. Konyaspor 40 50
12. Başakşehir 40 48
13. Rizespor 40 48
14. Kasımpaşa 40 46
15. Malatyaspor 40 45
16. Antalyaspor 40 44
17. Kayserispor 40 41
18. Erzurumspor 40 40
19. Ankaragücü 40 38
20. Gençlerbirliği 40 38
21. Denizlispor 40 28
Takımlar O P
1. Adana Demirspor 34 70
2. Giresunspor 34 70
3. Samsunspor 34 70
4. İstanbulspor 34 64
5. Altay 34 63
6. Altınordu 34 60
7. Ankara Keçiörengücü 34 58
8. Ümraniye 34 51
9. Tuzlaspor 34 47
10. Bursaspor 34 46
11. Bandırmaspor 34 42
12. Boluspor 34 42
13. Balıkesirspor 34 35
14. Adanaspor 34 34
15. Menemenspor 34 34
16. Akhisar Bld.Spor 34 30
17. Ankaraspor 34 26
18. Eskişehirspor 34 8
Takımlar O P
1. Man City 38 86
2. M. United 38 74
3. Liverpool 38 69
4. Chelsea 38 67
5. Leicester City 38 66
6. West Ham 38 65
7. Tottenham 38 62
8. Arsenal 38 61
9. Leeds United 38 59
10. Everton 38 59
11. Aston Villa 38 55
12. Newcastle 38 45
13. Wolverhampton 38 45
14. Crystal Palace 38 44
15. Southampton 38 43
16. Brighton 38 41
17. Burnley 38 39
18. Fulham 38 28
19. West Bromwich 38 26
20. Sheffield United 38 23
Takımlar O P
1. Atletico Madrid 38 86
2. Real Madrid 38 84
3. Barcelona 38 79
4. Sevilla 38 77
5. Real Sociedad 38 62
6. Real Betis 38 61
7. Villarreal 38 58
8. Celta de Vigo 38 53
9. Granada 38 46
10. Athletic Bilbao 38 46
11. Osasuna 38 44
12. Cádiz 38 44
13. Valencia 38 43
14. Levante 38 41
15. Getafe 38 38
16. Deportivo Alaves 38 38
17. Elche 38 36
18. Huesca 38 34
19. Real Valladolid 38 31
20. Eibar 38 30