Son Dakika
TÜM HABERLER

Yeneroğlu, yurt dışında yaşayan vatandaşlara verilen vaatlerin durumunu 5 Bakan'a sordu

DEVA Partisi Hukuk ve Adalet Politikalarından sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Yeneroğlu, 'Yurt Dışında Yaşayan Vatandaşlara Seçim Döneminde Verilen Vaatler' hakkında 5 ayrı Bakan’a soru önergesi verdi.

POLİTİKA 03.07.2024, 14:14 03.07.2024, 14:57
Yeneroğlu, yurt dışında yaşayan vatandaşlara verilen vaatlerin durumunu 5 Bakan'a sordu

Seçim beyannamesinde yurt dışında yaşayan vatandaşlara sözlerin verildiğini ancak yerine getirilmediğini belirten Yeneroğlu, konu hakkında 5 ayrı Bakan’a soru önergesi verdiğini basın açıklaması ile duyurdu.

Basın Açıklaması

DEVA Partisi İstanbul Milletvekili Mustafa Yeneroğlu, AK Parti’nin 2023 seçim beyannamesinde yurt dışında yaşayan vatandaşlara verdiği vaatlerin durumu hakkında 5 ayrı Bakana soru önergesi verdi. Seçim döneminde verilen vaatlerin neden yerine getirilmediğini ve çalışmaların mevcut durumunu soran Yeneroğlu, konu hakkında geçmişte verdiği önergeleri yanıtlamayan Bakanlara anayasal sorumluluklarını hatırlattı.

Yurt dışında yaşayan vatandaşlara ilişkin konuları sıkça gündeme getiren Yeneroğlu verdiği soru önergelerinde, AK Parti’nin 2023 seçim beyannamesinde yer verilen yurt dışı borçlanmayla emekli olanlara tam zamanlı çalışma hakkı tanınması, Türkiye’ye getirilen araçların yurt dışında en az 185 gün kalma şartının 30 güne düşürülmesi gibi sözü verilen  vaatlerin ne zaman yerine getirileceğini sordu.

Yeneroğlu, verdiği beş soru önergesinde Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan’a yurt dışında yaşayan vatandaşlara verilen sözleri hatırlattı.

Yeneroğlu, ilgili bakanlara; aile ateşeliklerinin sayısının artırılması, yurt dışında yaşayan vatandaşlara yönelik farklı illerde yeni TOKİ projelerinin başlatılması, dış temsilciliklerin sayısının artırılması, gezici konsolosluk hizmetlerinin yaygınlaştırılması, konsolosluk işlemleri için çevrimiçi ön başvuru imkânı getirilmesi ile öğretmen ve din görevlisi açığının giderilmesi gibi vaatlerin akıbetini sordu.

‘Türkiye’ye getirilen araçların yurt dışında 185 gün kalma şartının 30 güne düşürülmesi’

AK Parti’nin 2023 seçim beyannamesindeki vaatlerinden biri geçici ithalat kapsamında Türkiye’ye getirilen araçların 730 günlük kalma süresini tamamladıktan sonra tekrar Türkiye’ye getirilebilmesi için yurt dışında en az 185 gün kalma şartının 30 güne düşürülmesiydi.

Yeneroğlu, geçtiğimiz aylarda konuyla ilgili olarak Ticaret Bakanı Ömer Bolat’a yönelttiği soru önergesine verilen cevapta araçların Türkiye’de kalış sürelerinin yurt dışından emekli vatandaşlar için 4 yıla uzatılması hakkındaki düzenlemenin detaylarının yer aldığını ancak 185 gün şartının 30 güne düşürülmesi vaadi hakkında açıklama yapılmadığını belirterek Bakan Bolat’a düzenlemenin halen neden yapılmadığını ve soru önergelerine neden süresi içinde cevap verilmediğini sordu:

 1. Cumhurbaşkanı’nın yurt dışında yerleşik olan vatandaşlarımıza seçim döneminde verdiği geçici ithalat kapsamındaki araçların yurt dışında kalma şartının 30 güne düşürülmesi vaadi neden yerine getirilmemiştir?
 2. Bahsi geçen vaat ne zaman yerine getirilecektir? Vaadin gerçekleştirilebilmesi için Bakanlığınız tarafından herhangi bir çalışma yürütülmekte midir?
 3. İlgili çalışmalar varsa bunun için belirlenmiş takvim kamuoyuyla paylaşılacak mıdır?
 4. Eğer verilen vaat yerine getirilmeyecekse neden yurt dışında yaşayan vatandaşlarımıza seçim beyannamesinde bu hususta bir söz verilmiştir?
 5. Anayasamız soru önergelerine 15 gün içinde cevap verilmesini öngörmektedir. Bu kadar açık bir konuda 14.06.2023 ve 13.11.2023 tarihli iki soru önergeme üzerinden 6 ay geçtikten sonra cevap vermeyi anayasal sorumluluk ile nasıl bağdaştırıyorsunuz?

‘Yurt dışı borçlanmayla emekli olanlara tam zamanlı çalışma hakkı’

Yeneroğlu, AK Parti’nin seçim vaatleri arasında yurt dışı borçlanması yoluyla emekli olanlara yurt dışında tam zamanlı çalışma hakkı tanınacağının yer aldığına da dikkat çekti. Geçmişte Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan’a düzenlemenin ne zaman hayata geçirileceği hakkında yönelttiği soru önergesine açıklayıcı bir yanıt verilmediğini belirten Yeneroğlu, konu hakkında yeniden verdiği soru önergesine ise 8 ay geçmesine rağmen cevap alamadığını belirtti. Bakan’a soru önergeleri hakkındaki anayasal sorumluluğunu hatırlatan Yeneroğlu ayrıca çalışmaların detaylarını ve takvimini sordu:

 1. Hükümetin kurulmasının üzerinden geçen 1 yıllık süre zarfında yurt dışında yaşayan ve borçlanma yolu ile emekli olan vatandaşlarımıza yurt dışında tam zamanlı çalışma hakkı tanınması ile ilgili olarak vaat edilen düzenleme kapsamında Bakanlığınız tarafından hangi çalışmalar yürütülmüştür?
 2. 10 Ekim 2023 tarihinde soru önergeme verilen tek cümlelik cevapta belirtildiği üzere “konu hakkında yürütülmeye devam edilen çalışmaların” mevcut durumu nedir? Bu çalışmaların ayrıntıları nelerdir?
 3. Eğer verilen vaat yerine getirilmeyecekse neden yurt dışında yaşayan vatandaşlarımıza seçim beyannamesinde bu hususta bir söz verilmiştir?
 4. Anayasamız soru önergelerine 15 gün içinde cevap verilmesini öngörmektedir. Bu kadar açık bir konuda 13.11.2023 tarihli 7/6241 esas numaralı soru önergeme üzerinden yaklaşık 7 ay geçmesine rağmen halen cevap vermemiş olmayı anayasal sorumluluk ile nasıl bağdaştırıyorsunuz?

‘Aile ateşeliklerinin sayısının artırılması’

AK Parti 2023 beyannamesinde aile ateşeliklerinin sayısının artırılacağı vaat edilmişti. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş’ın 23 Mayıs’ta yaptığı bir konuşmada kullandığı; halihazırda 6 ülkede, 14 yurt dışı temsilciliğinde rehberlik hizmeti sağlandığı, önümüzdeki dönemde Aile ve Sosyal Hizmetler Ataşeliklerinin sayılarını artırmak için çalışmaların sürdürüldüğü ve öncelikli olarak Belçika ve Fransa'da Aile ve Sosyal Hizmetler Ataşeliği açılmasının hedeflendiğine ilişkin ifadelerine dikkat çeken Yeneroğlu, konunun detaylarını sordu:

 1. Konuşmanızda bahsi geçen, 6 ülkede bulunduğunu ifade ettiğiniz rehberlik hizmeti sağlayan 14 yurt dışı temsilciliği hangi ülkelerde ve şehirlerde hizmet vermektedir? 14 temsilciliğin her birisinde kaç kadro ile hizmet verilmektedir?
 2. Seçim beyannamesinde vaat edilen aile ataşeliklerinin sayısının artırılması konusunda yürütüldüğünü ifade ettiğiniz çalışmaların mevcut durumu nedir? İlgili çalışmalar için bir takvim belirlenmiş midir?
 3. Kadro verilen ancak ataması yapılmayan müşavirlik/ataşelik bulunmakta mıdır? Eğer bulunuyorsa bunların toplam sayıları kaçtır? Münhal müşavirlik/ataşelikler hangileridir ve neden atamaları yapılmamıştır?

‘Yurt dışında yaşayan vatandaşlar için TOKİ projelerinin başlatılması’

Yeneroğlu, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum’a verdiği soru önergesinde AK Parti 2023 seçim beyannamesinde yurt dışında yaşayan vatandaşlara yönelik başta İstanbul, Ankara, Bursa, İzmir olmak üzere farklı illerde yeni TOKİ projeleri başlatılmasına ilişkin vaade dikkat çekti.

TOKİ’nin 2022’de, yurtdışında süresiz oturum iznine sahip olan ve daimî olarak ikamet eden Türk vatandaşlarına veya mavi kart sahiplerine yönelik olarak İstanbul’daki 420 konutluk proje gerçekleştirdiğini hatırlatan Yeneroğlu, 2023 seçim beyannamesine de alınan konu hakkında hangi çalışmaların yürütüldüğünü ve çalışma takvimini sordu:

 1. Bahsi geçen vaat hakkında Bakanlığınız tarafından hangi çalışmalar yürütülmektedir? Bu çalışmaların ayrıntıları nelerdir?
 2. İlgili çalışmalar için bir takvim belirlenmiş midir? Takvimin ayrıntıları nedir?

‘Konsolosluk hizmetleri; öğretmen ve din görevlileri için yerinden istihdam’

Yeneroğlu, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’a verdiği soru önergesinde AK Parti 2023 seçim beyannamesinde yurt dışında yaşayan vatandaşlarımıza verilen ve Dışişleri’nin görev alanına giren vaatleri hatırlattı.

Seçim beyannamesinde, Türk vatandaşlarının uluslararası kuruluşlarda daha fazla varlık göstermesi ve daha etkin konumlara gelebilmeleri için Dışişleri Bakanlığı bünyesinde üniversiteleri de içine alacak şekilde ortak bir program yapılmasının yanı sıra dış temsilciliklerimizin sayısının artırılması, hizmetlerin yaygınlaştırılması ve kolaylaştırılması hakkında da vaatlere yer verilmişti.

Diğer yandan, öğretmen ve din görevlisi açığının giderilmesi amacıyla bu unvanlara yerinden istihdam sağlanmasına yönelik vaat de seçim beyannamesinde yer almaktaydı. Yeneroğlu, Bakan Fidan’a bu vaatler hakkındaki çalışmaların durumunu sordu:

 1. Türk vatandaşlarının uluslararası kuruluşlarda daha fazla varlık göstermesi ve daha etkin konumlara gelebilmeleri için Dışişleri Bakanlığı bünyesinde üniversitelerimizi de içine alacak şekilde ortak bir program hayata geçirilmesi vaadi hakkında Bakanlığınız tarafından yapılan çalışma ve hazırlıklar nelerdir?
 2. Konsolosluk hizmetlerinin sayısını, hızını ve kalitesini arttırma vaadine ilişkin olarak Bakanlığınız tarafından hangi çalışmalar yürütülmektedir? Bu çalışmaların ayrıntıları nelerdir? İlgili çalışmalar için bir takvim belirlenmiş midir?
 3. Son bir yıl içerisinde gezici konsolosluk hizmetinin sayısı artırılmış mıdır? Bu artış ne düzeyde gerçekleşmiştir?
 4. Konsolosluk işlemleri için çevrimiçi ön başvuru/başvuru imkânı sunulması vaadine ilişkin olarak Bakanlığınız tarafından hangi çalışmalar yürütülmektedir? Bu vaadin ne zaman hayata geçmesi planlanmaktadır? Gerekli teknik altyapı hususunda herhangi bir çalışma yapılmış mıdır?
 5. Türkiye’den gönderilen öğretmen ve din görevlisi açığının giderilmesi amacıyla yerinden öğretmen ve din görevlisi istihdam edilmesine yönelik olarak Bakanlığınız tarafından yapılan çalışma ve hazırlıklar nelerdir? Bu şekilde kaç öğretmen ve din görevlisi atanmıştır?
 6. Bakanlıklararası Ortak Kültür Komisyonu Kararı (BAOKK) kapsamında yurt dışında istihdam edilmek üzere din görevlisi, öğretmen, öğretim görevlisi, öğretim üyesi ve okutman unvanlarında 3500, ayrıca Diyanet İşleri Başkanlığınca yurt dışında sözleşmeli din görevlisi istihdamı için de 600 kadro tahsis edilmiş olup ülke ve konsolosluk bölgelerine göre bu kadroların dağılımı ile durumu (boş/dolu) nedir?

Yorumlar (0)
21
açık
Günün Anketi Tümü
Aşı sizce zorunlu olmalı mı olmamalı mı?
Namaz Vakti 23 Temmuz 2024
İmsak 03:52
Güneş 05:30
Öğle 12:50
İkindi 16:40
Akşam 20:01
Yatsı 21:32
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Galatasaray 38 102
2. Fenerbahçe 38 99
3. Trabzonspor 38 67
4. Başakşehir 38 61
5. Kasımpasa 38 56
6. Beşiktaş 38 56
7. Sivasspor 38 54
8. Alanyaspor 38 52
9. Rizespor 38 50
10. Antalyaspor 38 49
11. Gaziantep FK 38 44
12. A.Demirspor 38 44
13. Samsunspor 38 43
14. Kayserispor 38 42
15. Hatayspor 38 41
16. Konyaspor 38 41
17. Ankaragücü 38 40
18. Karagümrük 38 40
19. Pendikspor 38 37
20. İstanbulspor 38 16
Takımlar O P
1. Eyüpspor 34 75
2. Göztepe 34 70
3. Sakaryaspor 34 60
4. Bodrumspor 34 57
5. Ahlatçı Çorum FK 34 56
6. Kocaelispor 34 55
7. Boluspor 34 53
8. Gençlerbirliği 34 51
9. Bandırmaspor 34 50
10. Erzurumspor 34 44
11. Ümraniye 34 43
12. Manisa FK 34 40
13. Keçiörengücü 34 40
14. Adanaspor 34 39
15. Şanlıurfaspor 34 38
16. Tuzlaspor 34 38
17. Altay 34 10
18. Giresunspor 34 7
Takımlar O P
1. M.City 38 91
2. Arsenal 38 89
3. Liverpool 38 82
4. Aston Villa 38 68
5. Tottenham 38 66
6. Chelsea 38 63
7. Newcastle 38 60
8. M. United 38 60
9. West Ham United 38 52
10. Crystal Palace 38 49
11. Brighton 38 48
12. Bournemouth 38 48
13. Fulham 38 47
14. Wolves 38 46
15. Everton 38 40
16. Brentford 38 39
17. Nottingham Forest 38 32
18. Luton Town 38 26
19. Burnley 38 24
20. Sheffield United 38 16
Takımlar O P
1. Real Madrid 38 95
2. Barcelona 38 85
3. Girona 38 81
4. Atletico Madrid 38 76
5. Athletic Bilbao 38 68
6. Real Sociedad 38 60
7. Real Betis 38 57
8. Villarreal 38 53
9. Valencia 38 49
10. Deportivo Alaves 38 46
11. Osasuna 38 45
12. Getafe 38 43
13. Celta Vigo 38 41
14. Sevilla 38 41
15. Mallorca 38 40
16. Las Palmas 38 40
17. Rayo Vallecano 38 38
18. Cadiz 38 33
19. Almeria 38 21
20. Granada 38 21
Günün Karikatürü Tümü